Material

Klubbledarens info

Lägesinfo per 26.5.2020Läs mera »
01.04.2020 kl. 11:41

Enkäten hösten 2019

Sammandrag av enkäten 2019Läs mera »
29.03.2020 kl. 12:29

Golfgillarnas verksamhet 2019

Av avgående golfhövfdingen Bengt SjöblomLäs mera »
01.01.2020 kl. 18:11

Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
E-post: info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi