OBS! GG-touren startar 9.6!

26.05.2020 kl. 11:22
Hjälp gärna till att sprida infon till Golfgillekamrater som kanske inte läser e-posten så frekvent!!

Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
E-post: info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi