Enkäten hösten 2019

27.03.2020 kl. 12:29
Sammandrag av enkäten 2019

Sammanlagt 81% av Golfgillare svarade på enkäten. På basen av era svar har vi uppgjort spelplanen och beslutat hur vi skall spela 2020!

Ett sammandrag av enkätsvaren hittar du här.