Golfgillarnas verksamhet 2020

16.01.2022 kl. 18:03
Klubbledarens info

Den rekordfyllda tävlingssäsongen slutade 29.9.2020 på
Master Golf Course i Esbo.
Tack för alla goda råd och uppmuntrande respons under säsongen.

Strategiska siffrorna för 2020 finns här under.
Evenemangresultaten finns under Resultat.

Vi kan vara stolta och nöjda över vad vi är och har fått till stånd.
En unik golfklubb och ett unikt funktionerande koncept.
Någonting vi alla bör vara stolta över och som vi får presentera nästa år igen
för bekanta och kommande medlemmar vid Blue Invitational.

Ännu senaste år var jag för en grupp, närmast för gemenskapen, men
enkäten visa då annat och som årets siffror och responsen bekräftar.
Vårt koncept funktionerar med två grupper och vi har det roligt.

Benämningen på våra grupper och utslagsteet hör till det förflutna.
Vid början av året var vi alla seniorer, födda 1970 eller före.
Hur skulle det låta med nya respekterande benämningar.
GG-tour och GG-seniortour, som spelas från främre och bakre teet?
Har det någon betydelse, absolut. Gör rätt val för 2021. 
Spelet kan bli mångsidigare och roligare. 49% valde 2020 främre teet, det röda. 
Namnen GG-tour och GG-seniortour har dessutom ett betydligt större imagevärde på golfklubbarna.

Var spelar vi 2021. En handfull med banor lockade under femtio deltagare.
Nio exklusiva banor har redan preliminärt accepterat samma pris och villkor som i år. 
En handfull nya klassiga banor har preliminärt accepterat våra spelramar.
Kanske kompenserar någon av dessa, årets mindre populära banor.
Är enkäten av annan åsikt?
Spelaplanen presenteras på säsongöppningen 2021.

Växande deltagarantalet och positiva responsen indikerar att vi har varit nöjda.
När allting funktionerar bra har vi inga orsaker till förändringar.
Självklart att vi gör förbättringar och justeringar.
I år har 136 medlemmar fått enkäten och 90 har svarat,
som motsvarar 85% av de som deltog i evenemangen.
Sammandrag av enkäten presenteras också på säsongavslutningen.
Vårt utgångsläge är alltid majoriteten inte enstaka spelare,
personliga åsikter eller behov.

Vi har haft samma priser flera år, drycker och bollar.
I år har vi ökat på antalet och fått några nya kategorier.
Större mängder än nu, kräver orimlig logistik och lagring.
Antagligen är kvalitets drycker och bollar det bästa alternativet. Med de spelbiljetter och bollar som många av klubbarna donerat oss, har vi mycket attraktiva priser.  
Vår praxis har varit, att dessa donerade priser lottas bland deltagare,
som inte fått ett pris i själva tävlingen. Är det rättvist, att han som vunnit tre bollar,
inte får delta i lottningen av donerade värdefulla spelbiljetter?
Kanske tänker vi om för kommande säsong?       

Vi var ständigt tvungna att inhibera och ändra färdiga planer och instruktioner.
Det ser nu ut, som om epidemin fortsätter också kommande säsong.
Utgångsläget för förberedelserna är, att vi har inga hälsodirektiv,
som hindrar våra tävlingar, så som vi vill ha dem.

Normala golfresor under hösten är inte möjligt. Planer om gemensam Gillegolfresa väntar på bättre tider. Önskan om fortsatt säsong kom från en av medlemmarna. Ledningsgruppen tog initiativet att organisera någonting, som fick namnet
Out of Season.
De två första evenemangen på EGS och Master lockade cirka trettio Golfgillere var. 
Sista Out of Season för 2020 spelades på Pickala Park den 3 November.

Ledningsgruppen får inga nya medlemmar för kommande säsong men sammansättningen blir smidigare och således också effektivare.

Viktig målsättning för Handelsgillets och Golfgillarnas framtid är
att få mera ungdomar med i verksamhet.
Hoppas Handelsgillets insamling lyckas och att vi och de nya klubblokaliteterna med mångsidig klubbverksamhet lockar nya unga klubbmedlemmar
också till Gillegolfen.

Tack för deltagandet, njut av Gillegolf
Johan Bergström
Klubbledare

2020 i Siffror

137             Aktiva Gillebröder i Golfgillarna                  
9                 Passiva Gillebröder i Golfgillarna                  
146             GolfGillare i klubben
7                 Nya GolfGillare

21               Veckor tävlingar
5                 Veckor ospelade på grund av Corona direktiven
14               Av tävlingarna hörde till GG-touren
3                 Av 14 spelades som slagspel, max antal slag
1                 Dagar Mästerskapet och Gillepokalen
2                 Dagar matchspel  
3                 Veckor Out of Season spel efter avslutningen
21                Veckor evenemang 

104             Deltog i GG-touren
2                 Endast i Mästerskapet och Gillepokalen
106             Totalt deltagare i tävlingarna varav
54               Spela från bakre teet
52               Spela från främre teet
14               Deltog endast i en tävling, sju från båda grupperna
902             Starter totalt

80               Anmälda som mest för en tävling (sju över sextio)
77               Deltagare som mest för en tävling
42               Deltagare som minst för en tävling (fem under femtio)

58               Spelare i genomsnitt på GG-touren och Mästerskapet

54               Medelpriset inklusive lunch och bollar (maximi sextio)

26               Gånger 40 poäng eller mera

24               Vinnare i år
13               Vinnare i gula gruppen
11               Vinnare i röda gruppen
49               Pristagare i år
28               Pristagare i gula gruppen
21               Pristagare i röda gruppen

882             Bollar som pris
663             Utdelade bollar som pris

59               Drycker som pris
42               Utdelade drycker som pris

GG-tour från bakre teet (Gul)  -  GG-seniortour från främre teet (Röd)

52               Deltagare från röda gruppen
18               Deltog inte  
360             Slutspelade ronder av röda gruppen på GG-touren

54               Deltagare från gula gruppen
13               Deltog inte  
369             Slutspelade ronder av gula gruppen på GG-touren

1141           Poäng för de tre bästa i röda gruppen
1136           Poäng för de tre bästa i gula gruppen

39               Poäng i Veteranpokalen för den bästa, spelat från främre teet
38               Poäng för den nästbästa, spelat från bakre teet

1.                Första i matchspel spelade från bakre 58 teet  
2.                Andra i matchspel spelade från främre 49 teet

1.                Första i Gillepokalen, spelade från främre teet, spelar normalt från bakre