Golfgillarnas verksamhet 2021

17.01.2022 kl. 16:50
Klubbledarens info

Golfgillarnas verksamhet 2021

Tävlingssäsongen slutade den 28 september på Master Golf bättre
än den började på Pickala Park den 27 April. För att genomföra tävlingen i april var
intervall starter enda alternativet på grund av Covid 19 epidemin.
Säsongavslutningen med prisutdelning var den 12 oktober på Gillet i Festsalen.

Varierande orsaker gör golfen oerhört populärt runt om i världen och en mycket viktig detalj är handicapet, som möjliggör att nybörjare kan tävla jämlikt med professionella.
År 2020 togs i bruk World Handicap System. Alla banor är slopade. Systemet hur man räknar handicapet är samma oberoende var man än spelar.
Vi ändrade redan 2020 våra tävlingsregler
så att också alla Golfgillare får tävla enligt sin aktuella färdighet.

För att kunna tävla jämlikt med rätt handicap
måst man spela med samma regler.
Enskilda spelare kan inte välja vilka regler noteras och vilka inte. Spelarna i gruppen kan och får inte komma överens om annat.
Om man inte spelar enligt reglerna kan man inte tävla eller ändra sitt handicap.

Egentligen är reglerna för att underlätta spelet för utgångläget är man spelar bollen som den ligger och banan som den är. När det inte lyckas måst man använda de nya moderniserade reglerna och i vissa fall banans lokalregler. Sällan tänker man att plikt är ofta flera slags lättnad.
Förkovra regelkunskap på svenska eller finska under mellansäsongen.
golf.se/for-spelaren/regler--handicap/regler/
golf.fi/pelaajalle/saannot/  
När man kan reglerna kan man dra nytta av dem och koncentrera sig på spelet.

Långsamt spel har förorsakat missnöje på GG-touren.
Det är ett internationellt problem och inte bara i amatörgolfen. En av målsättningarna för 2019 reglerna var att försnabba spelet. Golfgillarna spelar alltid ready golf, letar efter bollen i max 180 sekunder och  använder högst 40 sekunder för att slå när det är vår tur.

Vår ekonomi var i gott skick i slutet av 2019 och är nu två år senare i ännu bättre skick.
Främst på grund av rikligt med betalande medlemmar, två år utan säsongöppningskostnader, fem ospelade (Covid 19*) tävlingar 2020 och bollanskaffningarna för 2020 och 2021.
Med tiden kommer vi till en funktionsduglig kassa men för att den inte nu skulle var i skrämmande gott skick gjorde vi tre ädla gärningar.
Golfgillarna donerade 400 euro till Byggnadsfonden. 28 Golfgillare betalade skötsavgiften 2020 men  spelade inte* och fick ingen skötselavgift för 2021  Smaken på dryckerna fick en skriven berättelse och  bollarna längre och mjukare kvalitet.

2020 spelade vi matchspel, den ursprungliga formen för tävlandet, endast 36 deltog.
I år hade vi också matchspel på programmet  men på grund av få deltagare hamnade vi och avboka tävlingen. Kampen röda mot gula visade inte heller större intresse, endast 36 deltog. Slutsatsen är att, förutom GG-touren intresserar främst Mästerskapet, Gillepokalen och Blue Invitational.
Golfresor, kräftgolf, matchspel, scramble, lagkamper, foursome... får vänta.

I år deltog långvariga spelvärdarna Johan Andler och Kaj ”Kraxen” Blomqvist endast i tävlingarna. Bengt ”Bencko” Lagerlöf, vår kassör och Henrik Damsten är inte mera med i gruppen kommande år.
De nya i spelgruppen är Leif Stolt, Torbjörn Jakas och Lars Hultin. Alla tre såsom de fyra gamla i gruppen sköter tre tävlingar (tre tisdagar) från början till slut och alla sju främjar Golfgillare och inte enstaka grupper.
 

Njut av Gillegolf
Johan Bergström
Klubbledare

2021 i Siffror

19                Säsongen för Golfgillarna

144              Aktiva Gillebröder i Golfgillarna                  
9                  Passiva Gillebröder i Golfgillarna                  
153              GolfGillare i klubben
9                  Nya GolfGillare 2021

22               Veckor tävlingar
19               Av tävlingarna hörde till GG-touren, i en ingick Veteranpokalen
1                  Dag Mästerskap och Gillepokal
1                  Dag Blue Invitational
1                  Dag lag kamp mellan röda och gula  

115              Golfgillare deltog i GG-touren
2                  Endast i Gillepokalen eller Landskampen
117              Deltagare totalt i tävlingarna varav
55                Spelade från bakre teet
62                Spelade från främre teet
8                  Deltog endast i en tävling, sex från röda gruppen
1277           Starter totalt

71512         euro (ca) betalda tävlingsavgifter
5880           euro (ca) betalda bilhyror

10560         km (ca) spel, gående och 2080 km (ca) med bil.

67                Deltagare som mest för en tävling
42                Deltagare som minst för en tävling (två spel under femtio)

58,4             Spelare i genomsnitt på GG-touren och Mästerskapet

56                Medelpriset inklusive lunch och bollar (maximi sextio)

Pris

948              Bollar som pris
66                Drycker som pris

GG-tour från bakre teet (Gul)  -  GG-tour från främre teet (Röd)

61              Deltagare från röda gruppen
17              Deltog inte  
572            Ronder av röda gruppen på GG-touren

54              Deltagare från gula gruppen
12              Deltog inte  
543            Ronder av gula gruppen på GG-touren

1203          Poäng för de tio bästa i röda gruppen 62 poäng mera än 2020
1106          Poäng för de tio bästa i gula gruppen 30 poäng mindre än 2020

42              Poäng i Veteranpokalen för den bästa, spelat från främre teet
42              Poäng för de två följande, spelat från bakre och främre teet
14              Vinnare av 19 på GG-touren i gula gruppen, fyra hade med mera än en vinst
15              Vinnare av 19 på GG-touren i röda gruppen, fyra hade med mera än en                               vinst   
84              Slag scratch i snitt för vinnaren, 17 fick resultat på minimi 9 tävlingar. 2020                        bästa 87 slag och 9 fick resultat.

489 - 472   Resultatet för lagkampen, röda gruppen vann.