CORONA-PANDEMIN STÄLLER TILL DET!

20.03.2020 kl. 12:57

För att undvika smittorisk med hänvisning till coronaviruset covid-19 har Handelsgillets i Helsingfors rf:s styrelse fattat beslutet att alla Gille-evenemang och resor under våren 2020 tills vidare skjuts upp. Detta gäller även Handelsgillets klubbars inplanerade evenemang och resor under våren 2020 vilka följaktligen också ska inhiberas eller skjutas upp tills vidare.

Detta betyder att Säsongöppningen som skulle ha varit den 15.4.2020 kl 18.00 på Tekniskas salar, Eriksgatan 2 har blivit inhiberad!

På grund av detta är det också mycket osäkert när vi kan börja årets GG-Tour samt den övriga verksamheten!