Golfgillarnas verksamhet 2019

01.01.2020 kl. 18:11

Klubbens aktiviteter slog än en gång alla tidigare rekord. Vi spelade inalles 1095 golfrundor under säsongen genom att arrangera 21 tävlingar på 21 olika golfbanor i Nyland. I säsongöppningen i april och -avslutningen i oktober deltog sammanlagt 110 Golfgillare...... läs hela verksamhetsberättelsen

Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
E-post: info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi