Enkäten hösten 2019

29.03.2020 kl. 12:29

Sammanlagt 81% av Golfgillare svarade på enkäten. På basen av era svar har vi uppgjort spelplanen och beslutat hur vi skall spela 2020!

Ett sammandrag av enkätsvaren hittar du här.

Handelsgillet i Helsingfors r.f.
Kaserngatan 23 A 12, 00130 Helsingfors
E-post: info@handelsgillet.fi
www.handelsgillet.fi