Klubbledarens info

04.08.2020 kl. 07:06

 

Långsamt spel. Orimlig fördröjning av spel är en regel, som kan leda till diskvalificering. Orimlig fördröjning är alltså inte golfetikett utan en regler. Regeln finns på finska ”Golfin säännöt 1.1.2019” på sidan 52.

Vi GolfGillare kan inte sätta ut en minimitid, t.ex. 4 timmar 15 minuter, för nästan 80% av oss är 70 eller över så vi rör oss inte lika raskt, som de yngre. Gruppen kan inte spela snabbare än den långsammaste spelaren. Om det är stor skillnad mellan grupperna och det finns tomrum framför, kan man be om att få passera.  

Cirka 10% spelar med bil men för många är golfen också motionering och av det bästa slaget. Rask takt kan vara två eller fem km/h. Han som inte kan gå snabbare fördröjer inte orimligt. Inte han heller, som slår tio slag på en par femma, när vi spelar maximislag- eller scratchtävlingar. Huvudsaken att vi håller vår raska takt utan orimlig fördröjning.

Vi skall inte skynda på utan njuta av GilleGolf tävlingarna, men kom ihåg
    -du har bara 3 minuter tid att leta efter bollen, slå provisorisk men bara för   
     att vinna tid och besvär, inte som terapi.
    -när det är möjligt, har du 40 sekunder tid att slå, inte cirka utan maximi.
    -om en spelare funderar 30 sekunder extra före varje slag kommer vi alla 
     bakom honom hem 1 timme senare.

Regel 5.6 a

Orimlig fördröjning av spel

En spelare får inte orimligt fördröja spelet, vare sig under spelet av ett hål eller mellan två hål.

En spelare kan tillåtas ett kortare avbrott av speciella skäl, t.ex.:

  • när spelaren begär hjälp från en domare eller tävlingsledningen,
  • när spelaren blir skadad eller sjuk eller
  • när det finns något annat gott skäl.

Plikt för brott mot Regel 5.6 a:

  • Plikt vid första överträdelsen: ett slags plikt.
  • Plikt vid andra överträdelsen: allmän plikt.
  • Plikt vid tredje överträdelsen: diskvalifikation.

Om spelaren fördröjer spelet mellan två hål på ett orimligt sätt, läggs plikten på nästa hål.

Förbered dig för ditt nästa slag i förväg och vara redo att spela när det är din tur. När det är din tur att spela, genomför slaget inom högst 40 sekunder, när du kan spela utan hinder eller störningar. Du bör som regel kunna spela fortare.