Klubbledarens info

01.10.2020 kl. 07:51


138             Gillebröder har avlagt skötselavgiften 2020, aktiva                   
10               Dessutom Gillebröder med på postningslistan 2020, passiva
148             Medlemmar i GolfGillarna totalt

21               Veckor tävlingar
5                 Veckor ospelade på grund av Corona direktiven
14               Av tävlingarna hörde till GG-touren
3                 Andra tävlingsdagar (matchspel 2 dagar)

104             Deltog i GG-touren
2                 Endast i Mästerskapet/Gillepokalen
106             Totalt deltagare i tävlingarna varav
14               Deltog endast i en tävling, sju från båda grupperna
902             Starter totalt

80               Anmälda som mest för en tävling (sju över sextio)
77               Deltagare som mest för en tävling
42               Deltagare som minst för en tävling (fem under femtio)

58               Spelare i genomsnitt på GG-touren och Mästerskapet

54               Medelpriset inklusive lunch och bollar (maximi sextio)

26               Gånger 40 poäng eller mera

24               Vinnare i år
13               Vinnare i gula gruppen
11               Vinnare i röda gruppen
49               Pristagare i år
28               Pristagare i gula gruppen
21               Pristagare i röda gruppen

882             Bollar som pris
663             Utdelade bollar som pris

59               Drycker som pris
42               Utdelade drycker som pris

GG-tour från bakre teet (Gul)  -  GG-seniortour från främre teet (Röd)

52               Deltagare från röda gruppen
18               Deltog inte från röda gruppen
360             Slutspelade ronder av röda gruppen på GG-touren

54               Deltagare från gula gruppen
13               Deltog inte från gula gruppen
369             Slutspelade ronder av gula gruppen på GG-touren

1141           Poäng för de tre bästa i röda gruppen
1136           Poäng för de tre bästa i gula gruppen

39               Poäng i Veteranpokalen för den bästa, spelat från främre teet
38               Poäng för den nästbästa, spelat från bakre teet

1.                i matchspel spelade från bakre teet
2.                i matchspel spelade från främre teet

1.                i Gillepokalen, spela från främre teet, spelar normalt från bakre