Klubbledarens info

05.10.2020 kl. 20:45

Bästa GolfGillare

5.10.2020

Den rekordfyllda tävlingssäsongen slutade 29.9.2020 på Master Golf Course i Esbo.
Tack för alla goda råd och uppmuntrande respons under säsongen.

Strategiska siffrorna finns på Aktuellt.
Evenemangresultaten finns under fliken Resultat.
Spelade och ospelade banor finns under fliken Spelplan
Ursprungliga Tävlingsinbjudan finns under fliken Anmäl dig.
Hur det började för aderton år sedan, historik, finns under fliken Diverse.

Som ansvarig för verksamheten är jag stolt och nöjd vad vi är
och har fått till stånd, otrolig golfklubb.
Vi har en unik golfklubb och ett unikt funktionerande koncept.
Någonting vi alla får vara stolta över och som vi kan presentera nästa år
för bekanta och eller kommande medlemmar vid Blue Invitational.

Ännu senaste år var jag för bara en grupp, närmast för gemenskapens skull,
men enkäten visa annat. Årets siffror och responsen bekräftar enkäten,
vårt koncept funktionerar och vi har det roligt.
Störande är namnet röd (och gul), som har en negativ och till det förflutna hörande klang. Hör inte mera till golfen. Namnet har inte heller en lång tradition på vår klubb.
Kanske har vi 2021 en GG-tour och en GG-seniortour,
som spelas från främre och bakre teet?   

Var spelar vi 2021. En handfull med banor lockade under femtio deltagare.
Nio exklusiva banor har redan preliminärt accepterat samma pris och villkor som i år. 
Vi har också en handfull med banor, som senaste år inte var beredda,
att acceptera våra krav eller var rent av ointresserade.
Kanske kompenserar någon av dessa, årets mindre populära banor?

Växande deltagarantalet och positiva responsen indikerar att vi har varit nöjda.
När allting funktionerar bra har vi inga orsaker till förändringar.
Självklart att vi gör förbättringar och justeringar.
Skall det finnas behov för att förverkliga en ny enkät, eller är det bara som kutym?
Webbansvariga studerar möjligheten till användningen av en ny gratis version
som inte förorsakar orimliga arbetsprestationer och som ger läsbara resultat.
Vårt utgångsläge är alltid majoriteten inte enstaka spelare,
personliga åsikter eller behov.

Vi har haft samma priser flera år, drycker och bollar.
I år har vi ökat på antalet och fått några nya kategorier.
Större mängder än nu, kräver orimlig logistik och lagring.
Antagligen är kvalitets drycker och bollar det bästa alternativet. Med de spelbiljetter och bollar som många av klubbarna donerat oss, har vi mycket attraktiva priser.  
Vår praxis har varit, att dessa donerade priser lottas bland deltagare,
som inte fått ett pris i själva tävlingen. Är det rättvist, att han som vunnit tre bollar,
inte får delta i lottningen av donerade värdefulla spelbiljetterna?
Kanske tänker vi om för kommande säsong?       

Vi var ständigt tvungna att inhibera och ändra färdiga planer och instruktioner.
Det ser nu ut, som om epidemin fortsätter också kommande säsong,
men vårt utgångsläge i förberedelserna är, att vi har inga hälsodirektiv,
som hindrar våra tävlingar, så som vi vill ha dem.

Om någonting stör dig eller om du har en bara idé vänligen
kontakta mig eller någon annan i ledningsgruppen.
Kontaktuppgifterna finns på webben under fliken Kontakta oss.

Viktig målsättning för Handelsgillets och Golfgillarnas fortsättning för kommande år är att få mera ungdomar med i vår verksamhet.
Hoppas Handelsgillets insamling lyckas och att vi och de nya klubblokaliteterna med mångsidig klubbverksamhet, som lockar nya unga klubbmedlemmar
också till Gillegolfen.

Tack för deltagandet, njut av Gillegolf
Johan Bergström
Klubbansvarig

PS Gillegolf fortsätter i år följ med Anmäl dig