Enkäten ute

08.10.2020 kl. 20:21

Enkäten där vi utvärderar årets Gillegolf är nu öppen! Vi hoppas att så många som möjligt svarar på denna. På detta sätt kan du påverka kommande Gillegolf aktiviteter.

Under första dygnet har redan över 50 Gillegolfare svarat. 

OBS! Ifall du ej ännu fått enkäten har den kanske fastnat i ditt "spam"-filter.