Sammandrag av enkätsvaren 2020

09.03.2021 kl. 17:05

Nedan hittar du sammandraget av enkätsvaren vi fick angående Golfgillets verksamhet 2020 samt angående önskemålen beträffande verksamheten för år 2021!

De öppna svaren var överlag mycket positiva över säsongen 2020 såväl gällande Spelarrangemangen, Informationen och Resultatservicen. Några kritiska kommentarer gavs angående Prisnivån som ändå som helhet ansågs vara helt OK!

Över 40% av de svarande hade deltagit i flera än 10 tävlingarna under säsongen. 60% hade dessutom aktivt (>3 gånger) deltagit i Handelsgillets övriga aktiviteter.

Ångående den kommande säsongen 2021 ansåg 60% att vi skall spela som tidigare i röd och gul spelgrupp. Likaså ansåg 80% att 19 GG-tour tävlingar under säsongen är lämpligt.

Till enkätsammandraget