GG-säsongen börjar planenligt 27.4.2021

08.04.2021 kl. 12:18

Pandemin förorsakar ännu nu i början vissa ändringar i vårt sedvanliga GG-spel.

Invigningstävlingen på Pickala Park spelar vi med sk. intervallstarter börjande kl 09.00. Dvs. vi har ingen gemensam info före spelet samt ingen lunch och prisutdelning efter tävlingen.

Anmälningsmodulen är nu öppnad!