Klubbledarens info

12.05.2021 kl. 14:53

Högsta spelhandicapet är femtiofyra

2019 togs de nya golfregler i bruk och 2020 övergick vi till World Handicap Systemet.
”Alla” banor i världen är slopade.
Slope är ett system för att visa en banas svårighetsgrad.
Slopesystemet har ersatt golfens gamla handicapsystem i syfte att göra alla banor relativt lika i svårighetsgrad för golfspelare.
Med slope justeras det antal slag spelaren erhåller över banans par beroende på vilken bana man spelar.
WHS systemet tar också hand om alla Golfgillares handicap.

Vi spelar med nya bättre golfregler och ett nytt rättfärdigare handicapsystem.
Varför skulle vi ha en fiktiv gammal gräns där en liten minoritet på fem Golfgillare inte får använda det handicap systemet erbjuder?
Kanske var trettiosex i tiderna därför,
att då du en gång kommit till trettiosex steg handicapet aldrig högre?
Detta är inte läget nu.
Nu kan också ditt handicap kan stiga över trettiosex.
Handicapet gör oss alla jämlika i tävlingarna.
Gillegolf är för alla medlemmar i Handelsgillet inte bara för spelare under trettiosex.

När spelet löper sjunker handicapet.
Jag hoppas att alla med högre handicap kommer under trettiosex redan i år. 

Spela bra
Johan Bergström
Klubbledare 

Om du började spela i början av 80-talet var högsta handicapet för herrar 30 och i slutet av årtiondet 45. I England var högsta handicapetslag för herrar 24, samma som för herr gästspelare på Tali.
Hela idén med handicapet är att alla är jämlika och kan tävla med varandra.
54 är nu rättvist för alla våra medlemmar.