Golf - Bridge

08.07.2021 kl. 18:11

Golf – Bridge

Är du intresserad att bekanta dig med bridge?

Presentation i slutet av augusti på Gillet.

Bridge är en utmärkt träning för hjärnan och en intelligent sysselsättning också då golfsäsongen tagit slut. Socialt som golf. Vid bridgebordet lär du känna, inte bara din partner utan också alla motståndare.

Över 20 Golfgillare spelar också bridge. Om du känner intresse, kom med, bekanta dig med kortspelet, som har mycket lite med tur att göra. 
Budgivning, spelföring och försvar, alla tre lika intressanta. Ett givande spel du kan spela överallt i världen.
  

Den 18 augusti spelas AV-Golfbridge

Golf på förmiddagen (Kurk), ”Kinalunch” i Kretsarnas sal på Annegatan 26 (AV) och bridge på eftermiddagen (AV) varefter ceremoni protokollär.

Med erfarenhet av bridgespel, är du intresserad att delta i tävlingen?
Hoppas vi får minst fyra fyra personers Gillelag?

Framför ditt intresse för Presentation eller Golfbridge på anmäl dig före 8.8.2021

Svarar gärna på frågor

Mvh
Johan Bergström