Klubbledarens info

11.08.2021 kl. 07:05
Jag skrev den 26 maj om markerandet, främst lägesförbättring.
På info i Pickala nämnde jag om markerandet och det kom en,
som jag forstod, delvis avvikande åsikt.
För att inte det skall bli oklart har jag kopierat regel 7.3 här under.
 
Så här låter regel 7.3
Lyfta en boll för att identifiera den
Om en boll kan vara spelarens boll men inte går att identifiera som den ligger:
Spelaren får lyfta bollen för att identifiera den (även genom att snurra den),
 men:
bollens läge
måste först markeras och bollen får inte rengöras mer än vad som behövs för att identifiera den (utom på green).

Efter tävling igår blev jag informerad om att bollen ofta droppas orätt.
Inte första gången jag mottagit motsvarande kommentarer.
Personligt tror jag inte att det är med avsikt kanske mera bristfällig kunskap i golfens regler.
Läs om ”När din boll är i ett pliktområde”, regel 17.1a Spelarens upplaga med videon och illustrationer om alternativen du har.
Det kan spara dig ett slag i kommande tävlingar och alla bakom dig några minuter.
Trevligare att spela utan bråk och bitterhet när alla kan ”basic” reglerna.
 
Alla i gruppen är ansvariga för att spelet går enligt reglerna inte endast markören.
Du som ingriper eller ger plikt är inte den tråkiga personen utan han som spelar orätt med eller utan avsikt.
Enskilda spelare kan inte heller komma överens om vilka regler är viktiga och vilka de inte behöver notera. Det är mycket sträng regel, 1.3b(1)/1. Läs också 1.3b(1)/2.
 

Reglerna på svenska golf.se och på finska golf.fi. Om du inte hittar dem på webben kontakta mig.

Njut av Gillegolf
Johan Bergström
Klubbledare