Klubbledarens info

01.11.2021 kl. 11:59

Golfgillarna mot 2022 och 2021 i siffror

Tävlingssäsongen slutade den 28 september på Master Golf bättre
än den började på Pickala Park den 27 April. För att genomföra tävlingen i april var
intervall starter enda alternativet på grund av Covid 19 epidemin.
Säsongavslutningen med prisutdelning var den 12 oktober på Gillet.

Tack för rikligt deltagande och speciellt tack för den mycket positiva
feedbacken vi fått under säsongens lopp.
Det får oss alltid att försöka ännu mera, när vi förverkligar och utvecklar verksamheten.  Att betjäna jämt och rättfärdigt då alla inte har
samma motiv och färdighet är utmanade.
Motionering, naturen, seriös tävling, sällskapet eller någon annan orsak får Golfgillarna att stiga upp varje tisdagsmorgon även i regn och rusk.

Varierande orsaker gör golfen oerhört populärt runt om i världen och en mycket viktig detalj är handicapet, som möjliggör att nybörjare
kan tävla jämlikt med professionella.
År 2020 togs i bruk World Handicap System. Alla banor är slopade. Systemet hur man räknar handicapet är samma oberoende var du än spelar.
Vi ändrade redan 2020 våra tävlingsregler
så att också alla Golfgillare får tävla enligt sin aktuella färdighet.

För att kunna tävla jämlikt med rätt handicap
måst man spela med samma regler.
Enskilda spelar kan inte välja vilka regler noteras och vilka inte. Spelarna i gruppen kan och får inte komma överens om annat.
Om man inte spelar enligt reglerna kan man inte tävla eller ändra sitt handicap.

Egentligen är reglerna för att underlätta spelet för utgångläget är
man spelar bollen som den ligger och banan som den är.
När det inte lyckas måst man använda de nya moderniserade reglerna
och i vissa fall banans lokalregler.
Sällan tänker man att plikt är ofta flera slags lättnad.
Förkovra regelkunskap på svenska eller finska under mellansäsongen.
golf.se/for-spelaren/regler--handicap/regler/
golf.fi/pelaajalle/saannot/  
När man kan reglerna kan man dra nytta av dem och koncentrera sig på spelet.

Långsamt spel har förorsakat missnöje på GG-touren.
Det är ett internationellt problem och inte bara för amatörgolf.
En av målsättningarna för 2019 reglerna var att försnabba spelet.
Vi spelar alltid ready golf, letar efter bollen i max 180 sekunder och
använder högst 40 sekunder för att slå när det är vår tur.
Vänligen bekanta dig med mina tankar om saken här på Aktuellt 11.9.2021

Vår ekonomi var i gott skick i slutet av 2019 och är nu två år senare i ännu bättre skick.
Främst på grund av rikligt med betalande medlemmar, två år utan säsongöppningskostnader, fem ospelade (Covid 19*) tävlingar 2020 och bollanskaffningarna för 2020 och 2021.
Med tiden kommer vi till en funktionsduglig kassa men för att den inte nu
skulle var i skrämmande gott skick gjorde vi tre ädla gärningar.
Golfgillarna donerade 400 euro till Byggnadsfonden.
28 Golfgillare betalade skötsavgiften 2020 men spelade inte*
och fick ingen skötselavgift för 2021
Smaken på dryckerna fick en skriven berättelse och
bollarna längre och mjukare kvalitet.

2020 spelade vi matchspel, den ursprungliga formen för tävlandet, endast 36 deltog.
I år hade vi också matchspel på programmet  men på grund av få deltagare hamnade vi och avboka tävlingen. Kampen röda mot gula visade inte heller större intresse, endast 36 deltog. Slutsatsen är att, förutom GG-touren intresserar främst Mästerskapet/Gillepokalen och Blue Invitational.
Golfresor, kräftgolf, matchspel, scramble, lagkamper, foursome... får vänta.

För spelgruppen har GG-säsongen inte ännu tagit slut.
Den förnyade spelgruppen jobbar för fullt för att få en lyckad spelplan 2022.
Vi följer enkäten, utsatta kriterier hur vi spelar och till vilket pris.
Tyvärr har vi hamnat och tacka nej till några tidigare klubbar.
Samstart och speciellt spelavgiften, nu under golfens högkonjunktur,
har försvårat vårt arbete.

I år deltog långvariga spelvärdarna
Johan Andler och Kaj ”Kraxen” Blomqvist endast i tävlingarna.
Bengt ”Bencko” Lagerlöf, vår kassör och Henrik Damsten har också gjort länge ett fint arbete för oss alla och är inte mera med i gruppen kommande år.
Vårt samarbete har varit bättre än bra och jag är mycket tacksam för all hjälp och stöd jag fått under mina två år som klubbansvarig.
Enhetligt till gruppen valda och intresserade av det frivilliga arbetet är
Leif ”Stolle” Stolt, Torbjörn ”Tobbe” Jakas och Lars ”Lasse” Hultin.
Alla tre såsom de fyra gamla i gruppen sköter tre tävlingar (tre tisdagar) från
början till slut och alla sju främjar Golfgillare och inte enstaka grupper.
Stolle tar över kassan 1.1.2022 av Bencko.
Nya spelgruppen finns på "Kontakta oss” i början av nästa år.

Det kommer vissa förändringar i Tävlingsreglerna nästa år. De finns på "Anmäl dig". 2022 Spelplan presenteras vid säsongöppningen.
2021 i siffror här under.

Tack för deltagandet, njut av Gillegolf
Johan Bergström
Klubbledare

2021 i Siffror

19                Säsongen för Golfgillarna

144              Aktiva Gillebröder i Golfgillarna                  
9                  Passiva Gillebröder i Golfgillarna                  
153              GolfGillare i klubben
9                  Nya GolfGillare 2021

22               Veckor tävlingar
19               Av tävlingarna hörde till GG-touren, i en ingick Veteranpokalen
1                  Dag Mästerskap och Gillepokal
1                  Dag Blue Invitational
1                  Dag lag kamp mellan röda och gula  

115              Golfgillare deltog i GG-touren
2                  Endast i Gillepokalen eller Landskampen
117              Deltagare totalt i tävlingarna varav
55                Spelade från bakre teet
62                Spelade från främre teet
8                  Deltog endast i en tävling, sex från röda gruppen
1277           Starter totalt

71512         euro (ca) betalda tävlingsavgifter
5880           euro (ca) betalda bilhyror

10560         km (ca) spel, gående och 2080 km (ca) med bil.

67                Deltagare som mest för en tävling
42                Deltagare som minst för en tävling (två spel under femtio)

58,4             Spelare i genomsnitt på GG-touren och Mästerskapet

56                Medelpriset inklusive lunch och bollar (maximi sextio)

Pris

948              Bollar som pris
66                Drycker som pris

GG-tour från bakre teet (Gul)  -  GG-tour från främre teet (Röd)

61              Deltagare från röda gruppen
17              Deltog inte  
572            Ronder av röda gruppen på GG-touren

54              Deltagare från gula gruppen
12              Deltog inte  
543            Ronder av gula gruppen på GG-touren

1203          Poäng för de tio bästa i röda gruppen 62 poäng mera än 2020
1106          Poäng för de tio bästa i gula gruppen 30 poäng mindre än 2020

42              Poäng i Veteranpokalen för den bästa, spelat från främre teet
42              Poäng för de två följande, spelat från bakre och främre teet
14              Vinnare av 19 på GG-touren i gula gruppen, fyra hade med mera än en vinst
15              Vinnare av 19 på GG-touren i röda gruppen, fyra hade med mera än en                               vinst   
84              Slag scratch i snitt för vinnaren, 17 fick resultat på minimi 9 tävlingar. 2020                        bästa 87 slag och 9 fick resultat.

489 - 472   Resultatet för lagkampen, röda gruppen vann.
   

2021 i Siffror