Enkäten - GG-tour 2021 sammandrag

21.01.2022 kl. 12:17

Säsongen 2021 var mycket aktiv för Golfgillarna. GG-touren hade 16% flere deltagare än senaste jämförbara period år 2019, totalt 1115 rundor jämt fördelade mellan röda och gula gruppen!

Ur bifogade bilaga framgår närmare info om GG-touren 2021 samt svaren på enkäten som gjordes på hösten efter avslutad säsong.

Trevlig fortsättning på vintern - nu börjar det bli tid att starta inomhusträningen för den kommande golfsäsongen!