Säsongen 2022

04.02.2022 kl. 12:00

Golfgillare

Säsongöppning på Gillet i Festsalen tisdagen den 5 april kl 18.00

Säsongstart på Pickala tisdagen den 26 aprill kl 10.00

Anmälnings modulen med detaljerad information öppnas i mars.