GolfGillarna 27.2.2002 - 27.2.2022

10.02.2022 kl. 22:47

 

GolfGillarna 20 år 27.2.2022 

Första nio åren

Tankar om golf med Gillebröder fanns och för att bilda en uppfattning om intresset på Handelsgillet, spelades ”Gillegolf” på Hjortlandet 2001.
Följande år tog Bo Pelin initiativet och kallade till ett möte.
En annons i Gillebladet "Spelar du golf kom med i Gillets golf-team"
På mötet i Sinebrychoffs kabinett 27.2.2002 var Bo Pelin, Peter Mattson, Pekka Montonen, Claus Sundberg, Christer Herlin och Rolf Svanljung närvarande.
Fyra förstnämnda, kommande klubbledare.
Handelsgillets golfklubb kallade sig Golfgillarna från början, enligt Bo Pelins förslag.

Våren 2002 hölls tre möten och under sommaren sex turneringar. Första spelet var på Rönnäs och mästerskapet på Kurk. Resultat finns inte tillgängliga.
Om första mästerskapet spelade tjugo medlemmar, ungefär samma antal som nu tjugo år senare. Ben Fagerström vann mästerskapet.
Vid slutet av året var medlemsantalet redan närmare 40.

För oss, som senare kommit med, är det svårt att förstå att en golfklubb inom Handelsgillet inte var speciellt önskvärd.
Vi får tacka deltagarna på det etablerande mötet och ett dussin Gillebröder för att vi idag har en omfattande verksamhet på finska golfbanor och på Handelsgillet. 

Det snabbt ökande antalet aktiva medlemmar, som också var aktiva i flera av de andra klubbarna, gjorde Golfgillarna till en sammanbindande gemenskap på Handelsgillet.
Golfgillarna och dess verksamhet har under åren lockat många nya medlemmar till Handelsgillet.

Den ursprungliga idén var att ordna kurser, resor och golfturneringar. Statistik, rapporter och resultat fattas från de första tio åren. Golfkurser blev inte till men golfresorna blev populära och skapade samhörighet. Genast första verksamhetsåret arrangerades två resor, till Nitvälja och till Wänoxa. Kräftgolfen var en del av de årliga evenemangen ända till 2018.
När man ser bakåt på ”den gamla goda tiden” verkar det som om gemenskapen kom före resultaten. Man kunde börja en tävling med Wienerschnitzel och rödvin.    

Bo Pelin hade ansvaret två första åren. Claus Sundberg tog över 2004 och spelar ännu aktivt i klubben. Han var ansvarig för verksamheten i sju år till 2011 och fortsatte i spelkommittén någonting vi nu kallar för spelgruppen. 

Start- och resultatlistor gjordes för hand. Med åren, när antalet deltagare och tävlingar ökade behövde klubbledaren medhjälpare. Före introduktion av GG-webben gjordes anmälningarna på varierande sätt, trots e-postrekommendation. Bristfälliga uppgifter om hemmaklubb och handicap var inte ovanliga och det förorsakade dessutom snack. Att granska handicap eller medlemsklubb för varje deltagare var uteslutet. Mycket pynjande för att få ut en resultatlista.

Medlemsantalet steg till över femtio redan andra verksamhetsåret och Golfgillarna blev den största specialklubben. Det fanns specialaktiviteter på Handelsgillet redan på 1800-taalet, som bowling, skytte, och gymnastik. Över hundra år senare grundades den unika klubben Golfgillarna, som mer eller mindre kompenserar alla dessa tre bortblivna grenar. HGK, den första golfklubben i Finland grundades 1932, 70 år tidigare än GG, den bästa golfklubben.

Vid ”födelsetiden” av golfklubben på Handelsgillet hade vi för många banor i södra Finland. Nya och äldre golfklubbar saknade aktionärer och medlemmar för att finansiera de årliga kostnaderna. Det blev allt mer attraktiv att hyra en spel rätt eller köpa spelbiljetter än att vara bunden vid det årliga vederlaget. 
2004 i februari höll Hjallis Harkimo en föreläsning om den nya golfklubben Kullo Golf i vår då varandet festsal, Donatorn.
Golfgillarna gjorde en resa till Nitvälja efter första tävlingen i slutet av april.
Golfen fortsatte med ett evenemang per månad och slutade med ett höstmöte. 
På sidan Resultat finns alla Mästare, vinnare av Gille- och Veteranpokalerna samt tour-vinnarna.

År 2008 spelades tolv tävlingar och medlemsantalet var 55.
Mästerskap, kräftgolf i Villmanstrand och golfresa till Pärnu hörde till programmet.
I spelet på Virvik ingick lunch, som senare blev standard i samband med samstarterna.
Det fanns intresse och försök att få samstarter men då deltagarantalet, ännu flera år senare, var under trettio var det svårt.
Två år senare hade antalet medlemmar hade ökat till 82.
Golfresor och utflykter till Sverige, Baltikum och övriga Finland, hörde till verksamheten. 
Claus Sundberg och Peter Mattson organiserade resor och kräftgolf.
Pekka Montonen och Claes Lagerstedt arbetade också aktivt för klubben.
Första dubbelmästaren blev Svend Owren 2008 - 2009.

  

Följande elva åren

Verksamheten 2011 både på golfbanan och bakom kulisserna var start till den form Golfgillarnas verksamhet är nu.
14 tävlingar och antalet medlemmar hade ökat till 103 varav 72, i snitt 29, deltog i tävlingarna.
25 euros skötselavgift debiterades för att täcka kostnaderna.
En spelkommitté på sex medlemmar styrde och ställde. Claus Sundberg, Claes Lagerstedt, Frank Moberg, Pekka Montonen och Rolf Svanljung planerade kommande säsong med Peter Mattson, som fortsatte ännu följande säsong som klubbledare. 
Mästerskapsdagen spelades med och utan handicap. Spelare med handicap under 18,5 kunde delta antingen i scratch- eller i poängbogeytävlingen. Det var början till Gillepokalen. Själva pokalen donerade Peter Mattson 2013. Första vinnaren av Gillepokalen blev Wiking Nyholm år 2014 och med 39 poäng.

Martin Uunila, ersatte Rolf Svanljung i spelgruppen år 2012. Två tävlingar fler än föregående år och cirka 120 medlemmar. Närmare hundra deltog i tävlingarna. Programmet var mycket mångsidigt. Slagspel, matchspel, Texas scramble, Greensome (kräftgolf på Wiurila), Bestball (kräftgolf på Bjärkas). I fem tävlingar ingick också lunch.  

Pekka Montonen tog ännu ett steg mot seriösare golftävlingar med tävlingsregler.
GG-touren spelades inte ännu men så kallad rankingsegrare blev Arno Calonius.
Säsongens sista spel spelades på en ny golfbana i centrala Esbo, Tapiola Golf. 
Golfgillarna fick sina egna webbsidor under ledning av Kalle Lindman och första gången togs också webb-enkäten i bruk. Frågan var ”varför är jag en Golfgillare”.
Nya i den åtta mannade spelgruppen var Johan Andler och Bengt Rosenqvist.
Sammandraget av 2013 finns på sidan Historik.

2014 spelades 18 tävlingar i snitt 40 deltagare. Totalt 136 medlemmar varav 20 nya. 
Att följa reglerna blev allt viktigare och indikerade att tävlingarna blev allt mer seriösa. 
I samband med Mästerskapet spelades nu för fösta gången om Gillepokalen.
GG-touren startade och Claes Lagerstedt vann serien för spelare med handicap 21,0 eller under och Pehr Colerus med handicap 21,1 eller över. Claes förnyade tourvinsten 2020 då i gula gruppen, som spelades från den bakre ”gula” utslagsplatsen. Av de 106, som deltog på GG-touren, hade 33 ett handicap under 21.

Bengt Rosenquist valdes 2015 till klubbledare och fick hjälp av Johan Andler, Christian Lindertz, Kalle Lindman, Peter Mattson, Pekka Montonen, Bengt Sjöblom och Hans Weckman. Peter och Pekka hade båda haft huvudansvaret i två år. 
Veteranpokalen, 70+, spelades nu första gången och vinnare blev Rolf Svanljung.
Själva pokalen är en verklig veteran, den är från 1936.
Spel med rätt handicap och att följa reglerna blev allt viktigare. Regelföreläsning arrangerades två år i följd. 
Sammandraget av 2015 finns på sidan Historik.  

2016 hade vi redan över tio samstarter. Lunch och pollett ingick i några av evenemangen. Touren fortsatte som föregående år men grupperna var nu indelade enligt utslagsteet i röda och gula. 12 nya medlemmar ökade antalet till 140. Samstart blev allt viktigare för gemensam prisutdelning och lunch. Deltagarantalet var mellan 40 och 50 per tävling. Över 60% hade valt den röda gruppen. Kräftskiva på Sannäs gård, efter greensome på Virvik med damer.    

Bengt Sjöblom fortsatte som klubbledare 2017. Förutom GG-touren med samstart spelades kräftgolf och Mästerskapen. Årliga enkäten var ett viktigt redskap för spelgruppen. Kaj Blomqvist, Henrik Damsten och Arno Calonius ersätter Bengt Rosenquist, Pekka Montonen och Kalle Lindman.
Första ”GG hole in one” gjorde Martin Holmberg i Hangö. Efter det har också Sicke Rosenqvist, Christer Sjöblom, Tom Strömberg och Pelle Teckenberg lyckas med en eagle på en par trea under GG spelen. Hoppas takten fortsätter och vi får skummande även i framtiden.
Klubbledarnas verksamhetsberättelser  för åren 2017 - 2021 finns på sidan Historik.

Följande år steg antalet tävlingar med två. 19 gånger GG-tour, Far och Son tävlingen samt Mästerskapen. Antalet deltagare per tävling steg till över femtio. Samstart och gemensam lunch med prisutdelning var viktigt. Tyvärr var samstart inte möjligt i Tali, där mästerskapet spelades. I framtiden blir det allt svårare att få samstarter på klubbar med bara 18 hål, speciellt när starten är först kl 10.00.
Efter tre år höjdes åldersgränsen för Veteranpokalen från 70 till 75 år. I tävlingen 2021 var 50% veteraner och det ser ut att 2025 är 80% av oss 75+. 
Marcus Becker och Bengt Lagerlöf ersätter Christian Lindertz och Peter Mattson i spelgruppen.

Golfgillarnas verksamhet på Kaserngatan var främst säsongöppningar och -avslutningar med middag i festsalen Donatorn. Vid säsongöppningen 2019 presenterades de väsentliga förändringarna i de nya golfreglerna Rules of Golf 2019. Det var sista gången i Donatorn.
Robert Seren och Johan Bergström blev valda till spelgruppen och ersatte Hans Weckman och Arno Calonius, som fortsatte ännu som stödperson för webben. 
Par tävlingen Far och Son utvidgades, så att andra bekanta kunde också delta och få en bild av vår verksamhet. Tävlingen kallades nu Blue Invitational.
Alla herrar spelade från blåa utslagsplatsen. Tävlingen på St. Laurence banan i Lojo lockade rekordantalet deltagare, 37 par varav tre damer och 71 herrar.
Föra att uppehålla gemenskapen och för att få variation på spelkamraterna spelades fyra GG-tourtävlingarna så att alla slog ut från samma tee.
Byggnadsprojektet hade påbörjats och säsongavslutning hölls i Glaspalatset.

Bengt Sjöblom överlät klubbledarskapet till Johan Bergström. Thomas Hallbäck och Leif Sundman valdes som nya till spelgruppen.
Nuvarande webben togs i bruk med hjälp och skolning av Ant Simons från Webbhuset.
Sedan kom Coronan. Vi följde myndigheternas direktiv och instruktioner. 70 år fyllda hörde till ”riskgruppen”. Det enda alternativet  var att inhibera säsongöppningen och de första fem tourspelen. Mera än 77% av medlemmarna hörde till riskgruppen.  
Kravet på tourstart var stort. Gillegolfen är viktig. Trettio betalda skötselavgifter blev ospelade men 106 deltog i tävlingarna.  
Våra tävlingsavgifter är och har varit välkomna för både golfklubbarna och golfrestaurangerna, speciellt nu när företagstävlingar var annullerade på grund av epidemin. Detta skedde också i början av följande säsong.
Individuellt matchspel, spelades på Master Golf. Schemat krävde två dagar. Finalisterna spelade från olika teen. Slopen skötte sitt och matchen krävde ett extra hål för att få en vinnare.
Detta bekräftar, att 19.2.2020 i bruk tagna ny handicapsystemet WHS funktionerade och finalisternas handicap var aktuella.
I början av september spelades Veteranpokalen på Pickala Forest. I den normala spelavgiften ingick spel med delad golfbil. Efter halva rundan ösregnade det så häftigt att vi inte kunde fortsätta. Greenerna drog inte och puttandet var omöjligt.
Följande vecka på Kullo spelades alla 18 hål GG-tour men också för Veteranpokalen och vi fick en ny 2020 75+ mästare.
Sista tour-tävlingen på Master hade 77 deltagare. Anmälda var ursprungligen 80. Smittorisken ökade mot hösten och byggnadsprojektet var ännu på hälft. Säsongavslutningen var på Master i samband med GG-tourens sista prisutdelning. Stallet på Master uppfyllde myndigheternas hälsodirektiv. 
När epidemin försvårade golfresor till södern spelades efter säsongavslutningen Gillegolf. Fyra tisdagar på tre olika banor. Sista spelet var den 3 november. Trots Coronan blev det hela 21 dagar golfevenemang.
Omfattande statistik, verksamheten och jämförelse mellan grupperna på sidorna Historik och Resultat.

Covid 19 epidemin härjade också 2021 och hindrade oss från att börja med en säsongöppning i nyrenoverade utrymmen. Spelgruppen hade krympt till sex medlemmar, utan Kaj Blomqvist och Johan Andler, som hade varit med i sju år.
Vid den första tävlingen den 27 april hade Pickala Golf Corona-begränsningar.
För att kunna starta touren, spelades tävlingen med intervallstarter, utan lunch och prisutdelningen, som hölls på Tallmo följande vecka.
Säsongen var rekordfylld, i 22 tävlingar 117 deltagare, totalt 153 medlemmar och hela 1277 starter. 
Andra året, som webben funktionerat som huvudsakliga kanalen för aktuella ärenden.
En kamp mellan röda och gula spelades. Tyvärr blev matchspelen ospelade.
Samarbetet med vinklubben startade. Kim Björkwall och Sten Lindgren, valde tre olika kvalitetsviner för vårens-, sommarens- och höstens vinnare. Vi andra fick nöja oss med vinet på Aktuellt i skriven form. 
Under tjugo år har Golfgillarna spelat och erfarit nästa allting inom golfen. Foursome, den svåraste formen av golfspel, är ännu ospelad. Kanske det och någonting annat oerfaret i framtiden.
Säsongavslutningen i oktober hölls äntligen hemma på Gillet i den nya Festsalen, en våning under Donatorn, som nu är en del av hotellet F6. Maten från det nya Gillet Bar & Bistro köket fick beröm. 
Leif Stolt, Torbjörn Jakas och Lars Hultin startade förhandlingsarbetet med ”sina” klubbar och ersätter Bengt Lagerlöf och Henrik Damsten från början av 2022.
Det visade sig att Corona epidemin hade en positiv inverkan på golf också i Finland. Mera än 17.000 registrerade nya golfare under åren 2020-21. Priset på golfaktier och spelrätter började också stiga. Utvecklingen kommer säkerligen att påverka Golfgillarnas möjligheter till fördelaktiga spelavgifter och kl 10.00 samstarter, som blockerar banan från morgon till kväll. 

Detta, från ”den gamla goda tiden”, baserar sig på vad som berättats om verksamheten samt vad som har publicerats på Gillebladet eller GilleInfo. Ett stort tack till alla som bidragit men speciellt till Claes Lagerstedt och Pekka Montonen för rikligt material och stöd. Vänligen ta kontakt om du har någonting vi kan använda för att bevara Golfgillarnas historik för framtiden.

Johan Bergström
Klubbansvarig 2020-2022  

Kommande tio åren