Grubbla

08.04.2022 kl. 10:08

Hur vill du ha det

Vi kommer i framtiden att ha problem att få fördelaktiga spelavgifter och sena samstarter på olika banor nära Helsingfors. Vi har nu betalat i snitt under 40 euro för själva greenfeen dvs utan viktig lunch, utan viktig resultatservice och utan range.

Distansarbete och över 10% mera golfspelare, de två senaste åren, har ökat efterfrågan på goda starttider, också på vardagar.
Som följd av detta har klubbarna ett tryck av att höja prisen. Också kostnaderna för restaurangerna har stigit.

Ledningen på golfklubbarna borde främja spelande aktionärer och klubbens medlemmar. Speciellt på banor med bara 18 hål då dagarna är kortare är det endast vi som hinner spela 18 hål till slut. De två första timmarna på morgonen blir oanvända.

Vi spelar billigare i periferin men bränsle prisen är nu skyhöga, dessutom tar bilfärden timmar fram och tillbaka.

Våra spelavgifter är ännu välkomna på de flesta av de banor vi spelar på. För i år var det fem banor med för höga krav. En av banorna vi har kontaktat erbjuder inte samstart överhuvudtaget.
Samstart och gemensam lunch är mycket viktigt för gemenskapen.

När vi på hösten besluter hur och var och till vilket pris vi skall spela, grubbla på alternativet samstart kl 8.30.


En oskriven regel har varit de senaste åren, om inte alltid, är att alla tävlingar spelas på olika banor, kanske samma golfklubb men olika banor.

När vi på hösten besluter hur och var och till vilket pris vi skall spela, grubbla på alternativet spel på samma bana med goda villkor två kanske tre gånger under säsongen.


Våra resurser är olika eller vi satsar också på annat. Många betalar i bolagsvederlag årligen tusen euro kanske två och kan spela dagligen utan extra kostnader på sin egen bana med hög standard. Alla betalar medlemsavgift, några endast. Några spelar en GG-spel i året flera spela alla.

När du på hösten berättar till vilket pris vi skall spela, grubbla vad som är måttligt för alla Golfgillare.  

 

2013 fick Golfgillarna sin första rankingsegrare men redan följande och därpå följande år delades Golfgillarna enligt handicap i grupp A och B, som idag skulle kräva en hel del justeringar. Efter två år med A och B spelare fick spelaren välja utslagsplatsen, röda eller gula teet. I år är det sjunde året med indelningen i två grupper, de Gula och de Röda. Möjligheten att spela från ett främre tee än något, som tidigare kallades herrarnas klubbtee, är mycket bra. Längden på banan från det främre teet passar majoriteten av oss bättre fast man förlorar några slag i handicapet. Många om inte alla tycker att det är trevligare och göra en riktig par än en par enligt handicapet.

2020 togs WHS i bruk i hela världen, alla banor och alla utslagsplatser är slopade för damer och herrar och borde vara rättvisa oberoende vad handicapet är eller från vilket tee du spelar. Det finns inte mera dam och herr tee, men färgerna är kvar på många banor. Ofta är det så att en spelare med lägre handicap tycker att han får för lite slag tillgodo från främre teet och samma för en spelare med högre handicap som spelar från ett bakre tee han är van med.
Hur skulle det vara om du fick välja vid anmälan efter det att du granskat vad banans slope ger ditt handicap från utslagsplatsen, som motsvarar gula, blåa eller röda. Slopen sköter sitt och du får spela från den utslagsplats som du tror passar dig bäst på den aktuella banan. Lyckat val kan ge dig ett - två poäng mera.   
Så spelar vi i princip Veteranpokalen. Man väljer utslagsteet vid betalning av skötselavgiften. Några spelar från gula majoriteten från röda. 2020 var det ett slags skillnad och 2021 jämt mellan den bästa från båda grupperna.
Om vi skulle övergå till valbart tee skulle endast scratchtävlingar ha samma tee för alla.

När vi på hösten besluter hur vi spelar 2023 grubbla på alternativet att du alltid spelar på en bana vars längd passar dig bäst. En golfklubb.
 

Johan Bergström
Klubbansvarig