GG-touren

31.08.2022 kl. 17:04

Under Golfgillets 20-års historia har det skett en ständig utveckling, för att svarar medlemmarnas intresse.
GG-tourens ”test-säsong” var 2013 och följande år hade vi första vinnarna på GG-touren. Då uppdelades medlemmarna i två grupper, under 21,1 och över 21,0.
2016 övergick Golfgillarna till valbart utslags tee för hela säsongen, röda eller gula.
För att höja gemenskapen testades spel från ett tee, främst från blåa. Mera missnöje än tack fick oss att inte fortsätta i år.  
Spelvärdarna har också mixat grupperna två röda och två gula.
Enligt äldre medlemmar har vi också tävlat så att man själv får välja utslagsplatsen. Krav för att övergå till valbart tee har funnits. Jag noterade det speciellt vid avslutningen 2019. Det har funnits stöd på tidigare enkäter men när det är lite oklart hur det kund vara blir det ofta val för det gamla trygga eller med tre alternativ blir resultatet en aning diskutabelt.
Som klubbledare och med erfarenheter av utslag från olika teen i samma grupp tog jag det som skyldighet att föreslå ett alternativ till nuvarande gula – röda.
Det är viktigt att golfklubben Golfgillarna väcker intresse också kommande år, en lite facelifting.
När vi spelar med rätt hcp har vi alla lika möjligheter till framgång.
Överväg alternativet Valbart Tee och om du inte föredrar det välj i kommande enkät nuvarande spelsätt.   
 

Så här kunde det vara

Du fortsätter spela från röda eller gula. Ingen utslags förändring om du inte vill.

Vad är det då fråga om?

Vi kunde ha ett Golfgille, en gemensam golfklubb med en GG-tour.

Banorna övergår från färgade tee klossar till ”klossar”, som indikerar banans längd. Slopade banor och klubbarnas resultatservice möjliggör att vi kunde själv välja den utslagsplats (tee), som passar oss bäst.

Två tredje delar spelar redan nu från röda. Anmälningarna skulle ske så som nu. Endast om du önskar spela från ”blåa” eller ”gula” skriver du det i boxen Övrigt.

Det skulle vara bara en närmast flaggan och en längsta drive, två specialtävlingar för alla. Bästa scratch endast från ”gula”. De sex bästa belönas med bollar och tre bästa också med något annat. 

Lättar spelvärdens arbete då all information finns på den transporterade Excel filen. Bara en tour-tabell i stället för två.

I princip spelar vi redan nu Veteranpokalen på detta sätt och Gillepokalen kunde också spelas med valbart tee.   

Har några års erfarenhet av valbart tee i tävling och rekommenderar det varmt för kommande säsong. Det ger friheten att bedöma vad som passar och om slopen ger tillräckligt med fördelar. Information om banorna och slopen finns på klubbarnas hemsidor.

Systemet skulle göra spelet mer intressant då man då och då kan testa sin färdighet på en längre eller kortare bana än normalt, speciellt när vi nu möjligen övergår till flera spel på samma bana.

Vad tycker du?  Tacksam för feedback johan.bergstrom(at)elisanet.fi


Mvh
Johan Bergström
Klubbledare