Golfgillarnas verksamhet 2022

04.12.2022 kl. 22:07

Reglemente för klubbarna. Klubbarnas ledning:
En klubb kan ha en ledningsgrupp med olika funktionärer. Klubbarna själva utser funktionärerna. Ledningsgruppen kan utses vid ett klubbmöte eller så förnyar ledningsgruppen sig själv. Ledningsgruppen fastställer arbetsordning för klubben. Klubbarnas program publiceras i varje Gilleinfo. Klubbarna uppdaterar själva sina hemsidor och strävar till att sköta medlemskommunikationen via sina hemsidor. 

Golfgillarnas klubbledningen har förnyat sig själv. Så också nu och kommande år.

Att genomföra förändringar, som gynnar och uppdaterar verksamheten tar tid. Det finns alltid motståndare och kritik till förändringar och nyheter. Över hundrafemtio medlemmar har många åsikter, önskemål och varierande erfarenhet. Det kräver tid
att internalisera vad förändringarna betyder och hur verksamheten kommer att funktionera.  

Uppdateringarna är genomförda också för kommande säsong och konsensus om förnyandet av ledningsgruppens sammansättning finns.  

Väl planerad säsong hade motgångar från starten. Tredje Corona säsongöppningen började med att tretton av sextiofem anmälda inte kunde delta. Restaurangerna hade haft svåra tider. Största delen av avbokningarna accepterades, men inte alla. En extra räkning för fem anmälda var på kommande, som också förorsakade extra problem. Fem extra portioner av Gillets goda Toast Skagen och glass med kinuski till deltagarna. Godisarna blev ju ”betalda” så varför inte.       

Motgångarna fortsatte före touren började. Alla banor i södra Finland var i dåligt eller mycket dåligt skick. Första tävlingen i april flyttades till medlet av maj. Tävlingen i Nordsjö fick endast 37 deltagare. Tapiola spelades två gånger nio hål, de mest speldugliga. Lojo informerade att banan inte var spelduglig och rekommenderade att tävlingen skulle inhiberas. Vi respecterade St. Laurences förslag. Ingen annan klubb gjorde motsvarande inte ens nedsatta pris. Klubbarna förlorade inkomster. Anskaffnings- kostnaderna hade ökat från budgeterat såsom också bränsle och energikostnaderna. Kanske har vi en förståelse varför vi inte fick några euros rabat. Banornas skick förorsakade också en nedgång i antalet deltagare i våra tävlingar med jämförelse till föregående år. Den informativa enkäten med statistik och jämförsele berättar mera om deltagandet.

Trots mindre deltagarantal hade vi en lyckad säsong och GG-touren var spännande ända till slut. Blue Invitational var åter igen populär med 72 deltagare varav tre damer. Hoppas det blir flera damer kommande år. Undertecknad vann Mästerskapet, som första tredje gången. Gillepokalen, spelades från ”röda” och vinnaren var från ”gula”. Sista året med röda och gula Golfgillare. Tredje gången spelade alla med bil när 75+ medlemmarna spela om Veteranpokalen.

En ny lagkamp mot Helsingin Suomalainen Klubi startade en ny tradition. Vandringspriset (fatet) finns förstås på Gillet. Kan vara, att Börsklubben är med, som tredje lag, kommande år. Vid prisutdelningen i september fick vi bekanta oss med Suomalainen Klubi och dess verksamhet, som inte skiljer sig mycket från Gillets verksamhet. Golfgillarna är en betydligt aktivare klubb än andra motsvarande. Vi kan vara stolta över vår golfklubb.

Webben är vår informationskälla och -kanal, på sidorna Spelplan, Anmälningar, Startlista, Resultat, Kontakt, Historik och Enkät. De två sist nämnda publiceras också på startsidan (Golfgillarna). Golfgillarna är inte bara den aktivaste klubben utan har också den aktivaste webben på Gillet. I skrivande stund finns på framsidan 90 ”insändare” om den aktuella verksamheten från de tre senaste åren samt  13713 besök och 62638 sidladdningar på webben i år. 

Trots att antalet deltagare i tävlingarna minskade ökade antalet nya medlemmar. 2020 registrerades 7 nya Golfgillare, 2021 registrerades 9 och i år 12. Totalt 145 deltog i skötselavgiften, 116 deltog i våra olika tävlingar och 13 var som passiva medlemmar och kanske deltar kommande år. Totalt är vi nu 158. De flesta nya Golfgillare blev också nya medlemmar i Handelsgillet. Fyra Gillebröder spelar inte mera men hoppas de följer med touren på webben.

Det gläder mig att den stora majoriteten har varit nöjd med spelgruppens arbete. Verksamheten har varit så givande att man har inviterat sina bekanta till klubben. För många var det första gången med oss på den ”öppna” tävlingen Blue Invitational. Också den höga enkätprocenten på alternativet ”litar på spelgruppens bedömning” var mycket glädjande.

I tävlingarna hade alla andra, förutom vinnarna, en chans att vinna ett ”huvudpris”. Trots ökade priskostnader och bjuden dessert och skumppa på både säsongöppningen och -avslutningen är det ekonomiska läget bra. Klubben står själv för uppdateringen av webben och fortsätter med goda pris i tävlingar.

Spelgruppen har gjort och förhandlat färdigt den redan publicerade 2023 spelplanen.
Vi är mycket stolta över resultatet. Tävlingsreglerna för 2023 är redan uppdaterade för den nya säsongen med valbart tee. Nya Anmälningsmodulen är planerad och blir klar i januari. Säsongöppningen kommer att vara mer än givande.

2023 blir ännu bättre. Håll dig frisk, motionera, träna och läs reglerna, lite i taget.
Snart lyser gräset grönt, o vad spelet dock blir skönt.

God Jul och Gott Nytt År
Johan Bergström
Klubbledare
 

2022 i Siffror

20                 Säsongen för Golfgillarna

145               Aktiva Golfgillare (+1)              
13                 Passiva Golfgillare (+4)                
158               GolfGillare i klubben (+5)
12                 Nya GolfGillare 2022 (+3)

20                Veckor en tävlingar (3 veckor två tävlingar)
18                Tävlingarna hörde till GG-touren, i en ingick Veteranpokalen
1                   Inhiberad GG-tour
1                  Dag Mästerskap och Gillepokal
1                  Dag Blue Invitational
2                  Spel mot Suomalainen Klubi  

115              Golfgillare deltog i GG-touren
1                  Endast i lag kampen
116              Deltagare totalt i tävlingarna varav (-1)
52                Spelade från bakre teet (-3)
64                Spelade från främre teet (+2)
1020            Starter totalt (-257)

945             Bollar som pris
80               Bättre pris (+14)