Samstart

23.01.2023 kl. 06:00

GG-samstart

Sex starter är i år tidigare än 10.00

Långsamt spel har varit irriterande för medspelare och blockerande för klubbarna.
Håll rask takt - underlättar kommande förhandlingar. Tidigare start kan bli ett krav i framtiden.

Med 60 deltagares samstart kl 10.00 blockerar vi banan, ”hela dagen", till kl 15 - 15.30. 
Som jämförelse, starter med 10 minuters mellanrum och 60 deltagare
minskar andra starterna endast med 2 ½ timmar.
Resten av starterna, före och efter, blir kvar för klubbmedlemmarna eller andra gäster.
Vid 100% bokning är skillnaden ca 5 timmar = 120 starter som ospelade golfrundor
för medlemmar eller uteblivna green feen för klubben.

Medlemmarnas spelmöjligheter går ofta före extra inkomster.
För oss är samstart viktigare än spel på alla närbelägna banor.  
Tyvärr sammanfaller intressen inte alltid.

Samstart kl 9.00 - 9.30 kan lätta förhandlingar i framtiden, speciellt med klubbar,
som har bara en 18 håls bana.  

Feedback om tee- och speltid till spelgruppen under och före säsongen, är önskvärd.

Mvh Johan

Tävlingsreglerna är uppdaterade